Pravidla kurzu Perla
Pravidla víkendového zdravotního kurzu ZZA Perla

Kurz se skládá z 2 víkendových výukových setkání a 1 víkendu (pá + so) zkoušek. 

  1. Pro úspěšné přihlášení na kurz je nutné vyplnit přihlášku.
  2. Následně po obdržení instrukcí včas zaplatit minimálně zálohu za kurz na účet uvedený v potvrzovacím emailu.
  3. Záloha je nevratná - výjimku tvoří pouze zdravotní důvod neúčasti, zde je možné o vrácení zálohy zažádat (je posuzováno individuálně)
  4. K absolvenci kurzu je nezbytná aktivní účast na celém kurzu, pokud frekventant neabsolvuje celý kurz nebude připuštěn ke zkouškám. (vyjma bazénu - zde je účast doporučena, ze zdravotních důvodů je možná i pasivní)
  5. Při absenci více jak 3 přednáškových hodin frekventant nebude připuštěn ke zkouškám.
  6. Při absenci na třetí přednášce, je možné kurz absolvovat – frekventant, ale  obdrží doplňující práci dle rozsahu promeškaného tématu od vůdce kurzu. 
  7. Pokud absentující frekventant neuspěje buď u teoretické nebo praktické zkoušky, opakuje znovu celý kurz. 
  8. Při nedoplacení celé ceny kurzu neobdrží frekventant dekret.
  9. Aby frekventant obdržel dekret, musí zároveň dovršit věk 18 let
  10. Aby frekventant obdržel dekret, musí zároveň řádně vyplnit přihlášku.

Pravidla zkoušení

Každý frekventant pro úspěšné absolvování kurzu musí splnit písemnou a praktickou zkoušku.

Možné případy výskytu:
a) Frekventant splní obě zkoušky – obdrží dekret

b) Frekventant splní zkoušku praktickou, nesplní teoretickou část:
1) opakuje dvakrát písemný test
2) frekventant nenapíše opravné testy – opakuje znova celý zdravotnický kurz

c) Frekventant splní zkoušku teoretickou, nesplní praktickou:
1) zopakuje si praxi s dalším kurzem a bude s nimi absolvovat praktické zkoušky
2) pokud neuspěje ani podruhé – opakuje frekventant znova celý kurz

d) Frekventant nesplní jak teoretickou zkoušku, tak praktickou zkoušku – opakuje celý kurz

e) Frekventant může dodělávat zkoušky pouze v následujícím kurzu


Veškerá pravidla mohou být upravena a doplněna dle rozhodnutí vůdce kurzu.

Comments