Pravidla kurzu Perla
Pravidla víkendového zdravotního kurzu ZZA Perla

Kurz se skládá z 2 víkendových výukových setkání a 1 víkendu zkoušek. 

  1. K absolvenci kurzu je nezbytná aktivní účast na všech víkendech (vyjma bazénu - zde účast doporučena, možno i pasivní), pokud frekventant neabsolvuje víkendy nebude připuštěn ke zkouškám.
  2. Při absenci více jak 3 přednáškových hodin frekventant nebude připuštěn ke zkouškám
  3. Při absenci na třetí přednášce, je možné kurz absolvovat – frekventant obdrží doplňující práci dle rozsahu vůdce kurzu. Pokud takovýto frekventant neuspěje buď u teoretické nebo praktické zkoušky, opakuje frekventant znova celý kurz. 
  4. Při nezaplacení kurzu neobdrží frekventant dekret
  5. Aby frekventant obdržel dekret, musí dovršit věku 18 let
  6. Aby frekventant obdržel dekret, musí odevzdat řádně vyplněnou přihlášku. 

Pravidla zkoušení

Každý frekventant pro úspěšné absolvování kurzu musí splnit písemnou a praktickou zkoušku.

Možné případy výskytu:
a) Frekventant splní obě zkoušky – obdrží dekret

b) Frekventant splní zkoušku praktickou, nesplní teoretickou část:
1) opakuje dvakrát písemný test
2) Frekventant nenapíše opravné testy – opakuje znova celý zdravotnický kurz

c) Frekventant splní zkoušku teoretickou, nesplní praktickou:
1) zopakuje si praxi s dalším kurzem a bude s nimi absolvovat praktické zkoušky
2) Pokud neuspěje ani podruhé – opakuje frekventant znova celý kurz

d) Frekventant nesplní jak teoretickou zkoušku, tak praktickou – opakuje celý kurz

e) Frekventant může dodělávat zkoušky pouze v následujícím kurzu


Veškerá pravidla mohou být různě upravena a doplněna dle rozhodnutí vůdce kurzu.

Comments