pravidla doškolení Perlička

Pravidla doškolovacího zdravotního kurzu Perlička

Kurz se skládá z opakování teorie a praxe, přednášek o tzv. „novotách“ a praktické a teoretické části zkoušek. Zpravidla je koncipován jako víkend resp. pátek teorie a v sobotu dokončení teorie (přednášky) a praxe (nácvik). A v závěru dne (soboty) pak probíhají zkoušky. Ty se v případě většího zájmu protáhnou výjimečně i do neděle. 

1)  K absolvenci kurzu je nezbytná aktivní účast po oba dny, pokud frekventant neabsolvuje celý program po oba dny, nebude připuštěn ke zkouškám.

2)  Při absenci více jak 2 přednáškových hodin, frekventant nebude připuštěn ke zkouškám

3)  Při nezaplacení kurzu neobdrží frekventant dekret

4)  Aby frekventant obdržel dekret, musí předložit dekret zdravotníka zotavovacích akcí, kdo má dekret z roku 2005 a starší musí ještě předložit dekret o absolvování rozdílového školení.

5)  Aby frekventant obdržel dekret, musí odevzdat řádně vyplněnou přihlášku. 

Pravidla zkoušení

Každý frekventant pro úspěšné absolvování kurzu musí splnit písemnou a praktickou zkoušku.

Možné případy výskytu:
a) Frekventant splní obě zkoušky – obdrží dekret.

b) Frekventant splní zkoušku praktickou, nesplní teoretickou část:
1) Opakuje dvakrát písemný test.
2) Frekventant nenapíše opravné testy – opakuje znova celý zdravotnický kurz.

c) Frekventant splní zkoušku teoretickou, nesplní praktickou:
1) Zopakuje si praxi s dalším kurzem a bude s nimi absolvovat praktické zkoušky.
2) Pokud neuspěje ani podruhé – opakuje frekventant znovu celý kurz.

d) Frekventant nesplní jak teoretickou, tak praktickou zkoušku – opakuje celý kurz.

e) Frekventant může dodělávat zkoušky pouze v následujícím kurzu.


Veškerá pravidla mohou být různě upravena a doplněna dle rozhodnutí vůdce kurzu.

 
Comments